header banner
Default

Die tweede veiligste bank ter wêreld is BNG Bank


Table of Contents

  BNG Bank is door Global Finance Magazine voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot de nummer drie veiligste bank ter wereld. Een prestatie die tevens goed genoeg is voor de titel de ‘veiligste bank van Nederland’.

  Global Finance selecteert sinds 1992 jaarlijks de beste financiële instellingen ter wereld, daarbij ook kijkend naar welke bank het veiligst is. De ranking wordt berekend aan de hand van een vergelijking van de langetermijn-kredietrisico’s in vreemde valuta – waaronder Moody’s, Standaard & Poor’s en Fitch – en de totale activa van de vijfhonderd grootste banken ter wereld.

  Al met al wist BNG Bank de bronzen plak in de wacht te slepen. De Duitse KfW-bank (nr. 1) en de Zwitserse Zuercher Kartonalbank (nr. 2) completeerden de overige podiumplekken.

  BNG Bank op twee na veiligste bank ter wereld

  Volgens Olivier Labe erkent de prijs de kracht en stabiliteit van BNG Bank in een wereld van ongekende veranderingen. De Chief Financial Officer stelt dat BNG Bank zijn sterke focus heeft behouden op het maximaliseren van de sociale impact van zijn activiteiten en tegelijkertijd zijn financiële soliditeit heeft vastgesteld.

  “We zijn er trots op om opnieuw bekroond te worden met de nummer 3-positie in de wereld en nummer 1-positie in Nederland en dat we ‘Ons Kompas Naar Impact’-strategie verder hebben uitgerold”, aldus Labe.

  Sources


  Article information

  Author: Amanda Nichols

  Last Updated: 1703854921

  Views: 687

  Rating: 4.1 / 5 (51 voted)

  Reviews: 97% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Amanda Nichols

  Birthday: 2017-01-29

  Address: 37223 Frederick Point, Alyssashire, NC 89406

  Phone: +3916744954275985

  Job: Forester

  Hobby: Camping, Tennis, Ice Skating, Board Games, Swimming, Lock Picking, Camping

  Introduction: My name is Amanda Nichols, I am a honest, persistent, frank, rich, receptive, apt, cherished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.