header banner
Default

Het Bitcoin-verbod: Dit land neemt drastische maatregelen en verbiedt websites


In sommige landen geldt nog steeds een fel verbod op het gebruik en zelfs op het bezit van cryptocurrencies. Veel van die landen lijken zich in Afrika en Azië te bevinden, zoals Nepal. Dit land gaat nóg een stap verder door zelfs de websites en apps van exchanges te blokkeren.

Goedkeuring bitcoin ETF kan grote koers crash veroorzaken 11/01/2023

Nepal verbiedt crypto exchanges

De Nepal Rastra Bank (NRB), de centrale bank van het land, maakte in september van 2021 het handelen en het minen van cryptocurrencies illegaal. Ook anderen aanmoedigen om crypto te gebruiken is illegaal. Begin 2022 was het één van de negen landen waar de activaklasse volledig verboden is.

Op 8 januari verklaarde de Nepal Telecommunication Authority in een statement dat alle internetserviceproviders (ook wel ‘ISP’s’) en e-mail-providers de toegang tot websites en apps van crypto-dienstverleners zoals crypto exchanges moeten censureren. Schending van deze maatregel leidt tot berechting vanwege het schenden van financiële regulaties. Hoe hoog de Nepalese overheid de straffen hierop legt is niet helemaal duidelijk.

Ook wordt de bevolking gevraagd om het te melden als ze een website of app van een cryptobeurs of ‘online netwerk’ tegenkomen. Wat met online netwerk bedoeld wordt is niet duidelijk, het zou kunnen betekenen dat het op sociale media ook verboden is om erover te praten.

Advertisement

Crypto verbod lijkt op dat van China

VIDEO: De prijs van BITCOIN blijft maar stijgen en dit is waarom!
DoopieCash - Traden & Investeren

Het verbod lijkt enigszins op dat wat China in 2021 instelde. Ook in China zijn dat jaar alle crypto-transacties verboden gemaakt. China is berucht vanwege de ‘digitale Chinese muur’, waardoor je zonder VPN in China niet zomaar alle websites kunt bezoeken als ze niet voldoen aan de eisen van de Chinese overheid.

Het is mogelijk dat de overheid bang is dat dalende cryptocurrencies een negatieve invloed zullens hebben op de economie. De markt is immers nogal volatiel, en of bepaalde tokens de tand des tijds zullen overleven kun je je afvragen.

Bovendien is Nepal een behoorlijk arm land. Mensen in Nepal zullen het dus sneller voelen als hun portfolio in waarde daalt dan mensen in Nederland en België. Dit is precies waarom de Verenigde Naties dit soort opkomende markten vorig jaar waarschuwden voor de volatiele markt.

Post Views: 4

Sources


Article information

Author: Morgan Vasquez

Last Updated: 1704231361

Views: 710

Rating: 4.5 / 5 (116 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Morgan Vasquez

Birthday: 1973-04-16

Address: 16220 Rodriguez Camp, Blakechester, ID 40750

Phone: +4620330077554597

Job: Art Director

Hobby: Photography, Chess, Woodworking, Animation, Graphic Design, Surfing, Scuba Diving

Introduction: My name is Morgan Vasquez, I am a multicolored, proficient, priceless, dedicated, audacious, bold, Adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.